Waarom zou ik mee investeren in de theatergarage?
Omdat je het fijn vindt dat er door jouw bijdrage activiteiten zullen kunnen georganiseerd worden op een unieke locatie in de buurt.
Omdat je spaargeld op de bank toch geen extra’s oplevert en je door dit initiatief te steunen, bijdraagt aan een aangenamere plek in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Je doet dit omdat je dit een fijn project vindt en omdat je er deel wil van uitmaken.

Wat gebeurt er met het geld dat ik investeer?
Met het geld dat je inbrengt, verwerf je aandelen in de coöperatie. Elk aandeel is 100 euro waard.
Het geld wordt integraal benut voor de aankoop van de theatergarage.
Eens je één of meerdere aandelen hebt verworven, maak je deel uit van de aandeelhoudersvergadering van de theatergarage.
Je kan dan mee beslissen wie het bestuur uitmaakt van de cvba (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid).

Hoe verloopt de aankoopprocedure?
Er is een aankoopbelofte opgesteld met de eigenaar die geldig is tot eind juni. Voor die tijd moeten we de nodige middelen bij elkaar hebben. Eind maart hebben we dan een cvba opgericht die begin juli in staat zou moeten zijn om het gebouw te verwerven. De statuten van de cvba vind je hier: CVBA-SO_statuten.
Vanaf nu kan je aandelen kopen door je bijdrage te storten. Zie hiervoor de pagina ‘word coöperant‘.
Je krijgt een officiële bevestiging dat je coöperant bent van de cvba. Je wordt vanaf dan op de hoogte gesteld van alles wat er beweegt.

Hoe zal de theatergarage overleven?
We hebben het uitgerekend. Het kan. We weten wat het kost om de theatergarage te beheren en te onderhouden. We hebben berekend dat we met een bezetting van ongeveer 25% voldoende inkomsten genereren om de kosten te dekken. Zie het financieel plan onderaan.

Kan ik mijn geld ooit terugkrijgen?
Ja, je kan je aandeel terug inruilen voor het bedrag dat je ingebracht hebt. Daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden, omdat we die terugbetaling mogelijk niet meteen kunnen regelen.
Die voorwaarden staan beschreven in de statuten van de cvba (CVBA-SO_statuten). Het is niet de bedoeling om dividend uit te keren op de aandelen. Maar laat ons eerlijk zijn: rente krijg je vandaag ook niet bij de bank. Hier investeer je in de buurt.

Hoe veilig is deze investering?
De investering is veilig. Het geld wordt gebruikt voor de aankoop van een gebouw dat zijn waarde wellicht niet verliest.
We kunnen niets garanderen maar we gaan er van uit dat de waarde van het gebouw, en dus van de aandelen, behouden blijft.

100 euro of 5.000 euro? Maakt dat een verschil?
Ja, echt wel. Om de garage te kunnen aankopen hebben we veel middelen nodig. Alle beetjes helpen maar om er te geraken moeten er grote stappen genomen worden!

Maakt de cvba winst?
We verwachten geen winst te maken. Middelen die de cvba mogelijk verwerft voor de uitbating worden vooral geïnvesteerd in onderhoud en werking. We voorzien niet om dividend uit te keren en de algemene vergadering beslist over de middelen.
Alle details staan in de statuten van de cvba (CVBA-SO_statuten).

Wie beheert dit geld?
Het geld wordt beheerd door de cvba. De cvba, dat zijn alle coöperanten die minimaal één aandeel hebben. Zij vormen de algemene vergadering. Om praktische redenen zullen zij een bestuur verkiezen dat uitvoert wat de coöperanten willen. Elke coöperant kan zich kandidaat stellen voor het bestuur.
Alle details staan in de statuten van de cvba (CVBA-SO_statuten).

Moet ik zelf iets doen, als coöperant?
Als coöperant ben je mede-eigenaar en dat is op zich al heel veel. Maar als je wilt, nodigen we je graag uit om mee te doen.
Heel actief in de stuurgroep, of als bestuurder of als vrijwilliger. De theatergarage zal helemaal steunen op vrijwilligers. Iedereen is welkom om mee te doen!
Maar neen, je bent niet verplicht om mee te doen. Je wordt als coöperant automatisch op de hoogte gesteld van wat er gebeurt en wellicht word je wel eens uitgenodigd…

Kan ik ook investeren als bedrijf?
Ja, dat kan. Elke rechtspersoon kan aandelen verwerven.

Wat zal de cvba doen met eventuele opbrengsten?
De cvba wil geen commerciële uitbating van het gebouw. Ze wil een beperkte en weloverwogen uitbating voeren: het doel blijft om een verbindende rol te spelen in de buurt met respect voor de buurt. De eventuele inkomsten zullen nodig zijn om de werking te garanderen en om het gebouw te kunnen onderhouden. Daarvoor werd een financieel plan opgesteld: financieel_plan

Welke plannen zijn er al vandaag?
Tegelijk met de aankoop zijn we ook bezig met het uitbatingsplan. Het is gebaseerd op drie grote peilers. Eerst en vooral cultuur. We mikken op schoolvoorstellingen en zijn nu al bezig met de voorbereiding daarvan. De tweede peiler is socio-culturele buurtwerking. We denken hierbij aan allerlei activiteiten die de buurt en de mensen ten goede komen, zoals een repaircafé of een buurtkeuken. De derde peiler is verhuur. De zaal kan gehuurd worden voor activiteiten voor zover ze aansluiten bij de visie die we hebben en de voorwaarden die we vooropgesteld hebben ivm overlast.